Praktijkgegevens

DCN 


De Diëtisten Corperatie Nederland (DCN), voert verschillende programma’s. Bekend is dat begeleiding in de context van een groep voor sommige mensen een extra stimulans vormt. Om die reden biedt DCN naast individuele advisering ook groepsprogramma’s aan.

Alle programma’s beogen om persoonsgerichte zorg vanuit de deelnemers te bevorderen, zodat zij tot zelfstandige en bewuste keuzes komen ten aanzien van een gezonde leefstijl.

Programma Doelgroep  Tijdsduur
Gezonde voeding of
afvallen met het DCN Voedingsdagboek
Mensen die gezond willen eten, mensen met overgewicht, obesitas, prediabetes, al dan niet met bijkomenderisicofactoren, rokers die (willen) stoppen, maar bang zijn voor gewichtstoename. Drie bijeenkomsten 
van 90 minuten.
Voeding, hart en bloeddruk Mensen die het risico op hart- en vaatziekten willen verkleinen.  Drie bijeenkomsten 
van 90 minuten. 
Voeding en de overgang Vrouwen die hun menopauzale klachten willen verminderen.  Drie bijeenkomsten 
van 90 minuten. 
Voedingsprogramma voor laagopgeleide allochtonen  Laagopgeleide allochtonen die de kans op overgewicht of Diabetes Mellitus type II willen verkleinen.  Vijf bijeenkomsten 
van 75 minuten. 


Kosten en vergoedingsmogelijkheden
De kosten per programma zijn € 75. Het vijfdelig programma voor allochtonen kost €100. Via de aanvullende verzekering vergoedt zorgverzekeraar CZ (waaronder ook OHRA en Delta Lloyd) deze programma’s. De patiënt ontvangt een factuur, die men bij de zorgverzekeraar kan indienen. NB: Deze vergoedingen vallen niet in het verplichte eigen risico!