Praktijkgegevens

Veelgestelde vragen


Wat wordt er vergoed?

Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

Let op: Er kunnen wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:
  de medicijnen die de huisarts u voorschrijft.
  de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  laboratorium- of rontgenonderzoek dat de huisarts laat doen
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.watzegtmijnpolis.nl